Naantalin Seudun Reumayhdistys ry

Maaliskuun kahdeksantena (8) päivänä vuonna 1984 joukko aktiiveja päättivät perustaa reumayhdistyksen. Kotipaikaksi merkittiin Naantalin kaupunki. Perustajajäseniä olivat Leena Rönnholm, Tuula Tamminen, Kirsti Soiniitty ja Eila Nurmilaakso Naantalista. Rymättylästä perustajajäseniä olivat Eila Mäkilä, Jaakko Lehtinen ja Kaija Lehtinen.

Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä reumatautien vastustamiseksi ja niiden seuraamusten lieventämiseksi.

Reumaliitto-Reumaförbundet ry:n jäsenyhdistyksenä uusi yhdistys:

·   -toimii reumasairaiden ja - invalidien sekä muiden reuman vastustamisesta kiinnostuneiden kansalaisten yhdyselimenä toiminta-alueellaan

·   -järjestää kokous-, juhla-, esitelmä- ja muita valistustilaisuuksia sekä välittää reumaa koskevaa kirjallisuutta.

·   -avustaa reumasairaita saamaan tarpeellista lääkintähoitoa ja sosiaalista huoltoa.

·   -on yhteistoiminnassa alueensa viranomaisten ja sellaisten järjestöjen kanssa, jotka työskentelevät kansanterveyden hyväksi sekä

·   -avustaa ja tukee liiton pyrkimyksiä reuman vastustamistyössä

 

JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy sen tarkoituksen.

 

HALLINTOELIMET

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja yhdistystä edustaa hallitus.

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen viralliset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous

Jäseniltoja vietetään joka kuukauden toisena tiistaina. Ei kesäkuukausina.