Hallitus 2022

Kallioniemi Kristiina pj
Laakso Kaija varapj
Kantosola Eija jäsen
Mäki Maarit jäsen
Paloniemi Pirjo jäsen
Sarkkinen Marja-Liisa jäsen
Kuosmanen Kikka varaj.
Virtanen Anna-Kaisa varaj.


ks. Yhteystiedot


Uusimmat kuvat

fiskars_2
fiskars
2._jasenilta_aurinkokammarissa_ti_15.2.2022

Sote-asioiden uusi vuosi 2021

Uusi vuosi tuo mukanaan hyviä uutisia. Esimerkiksi perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot tulevat maksuttomiksi. Vanhusten hoitoon tuli sitova hoitajamitoitus.


Hyviä uutisia tarvitsemmekin, sillä viime vuosi koronan kanssa on ollut monelle haasteellinen. Onneksi rokote tuo toivoa paremmasta.


Suurimmat muutokset koskevat asiakasmaksulakia, joka tulee yleisesti voimaan heinäkuussa, mutta terveydenhuollon asiakasmaksukattoa koskien vasta vuoden 2022 alusta. Asiakasmaksulain myötä uusia maksuttomia palveluita ovat heinäkuusta 2021 lähtien esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa sekä alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit.


Terveydenhuollon vuotuinen asiakasmaksukatto säilyy vuonna 2021 683 eurossa. Kun sairastunut on maksanut kattoon kuuluvia asiakasmaksuja tuon summan verran, maksukattoon kuuluvat palvelut ovat hänelle maksuttomia loppuvuoden.


Lakimuutoksen myötä vuoden 2022 alusta maksukattoa kerryttävät aiempaa useammat terveydenhuollon palvelut. Mukaan lisätyt palvelut liittyvät muun muassa suun terveydenhuoltoon, terapiaan sekä tilapäiseen kotisairaan- ja kotisairaalahoitoon. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joihin on myönnetty toimeentulotukea.


Sairastuneen pitää valitettavasti edelleen itse seurata maksukaton täyttymistä. Seurantaa kuitenkin helpottaa se, että vastaisuudessa asiakasmaksua koskevasta laskusta tulee käydä ilmi, kerryttääkö maksu maksukattoa.


On laskettu, että uudistuksen myötä lähes miljoonan suomalaisen asiakasmaksut pienenisivät nykyisestä. Olemme tästä Reumaliitossa tyytyväisiä, sillä olemme vuosia tehneet vaikuttamistyötä sairastamisen kustannusten alentamiseksi. Esimerkiksi tästä asiakasmaksulaista annoimme lausuntomme niin ministeriöön kuin eduskuntaankin.


Viime vuosina Suomessa on keskusteltu paljon vanhustenhoidon tilanteesta. Nyt henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään laissa. Tähän asti mitoitusta on ohjattu vain laatusuosituksella. Henkilöstömitoitus tulee nousemaan asteittain. Tällä hetkellä minimi on 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäajan 1.4.2023 jälkeen minimi on vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti.


Kelan etuuksiin on myös tullut muutoksia. Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotettiin 0,4 %. Lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto nousi hieman ollen 579,78 e. Kun vuosiomavastuu ylittyy, sairastunut maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta 2,50 euroa.

 

Kornan vuoksi osaan työttömyyteen ja opintoihin liittyvistä tuista on tehty muutoksia. Lisäksi Kela on vuoden alusta alkaen korvannut yksityisessä terveydenhuollossa tehdystä koronatestistä 100 euroa, kun aiemmin korvaus oli 56 euroa.


Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) alkoi vuoden alusta palvelemaan yliopisto-opiskelijoiden lisäksi ammattikorkeakouluissa opiskelevia. Lisäksi nyt opiskelijat voivat saada matkakorvauksia YTHSn tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin. Vastuu korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä siirtyi Kelaan.


Sote-uudistus etenee ja on kirjoitushetkellä tammikuussa eduskunnassa. Mikäli uudistus menee läpi, Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joille siirrettäisiin kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Uudenmaan erillisratkaisun perusteella Uudellamaalla olisi neljä hyvinvointialuetta. Jos uudistuksen aikataulu pitää kutinsa, tulee osa laeista voimaan jo tämän vuoden heinäkuussa.

Terveyttä ja positiivista mieltä kaikille tähän vuoteen!

Miranna Seppälä

sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija
ReumaliittoKoronavirus ja reumasairaudet

Koronapandemia vaikuttaa yhä arkeen. Reumasairauksia sairastaville suunnattuihin ohjeisiin ei ole tullut kevään jälkeen merkittäviä muutoksia.  

Koronapandemia on muuttanut arkea kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. On luonnollista, että tilanteen jatkuminen herättää huolta ja epätietoa. 

Tiedot viruksen vaikutuksista reumasairauksiin täsmentyvät ja tarkentuvat, kun tietoa saadaan lisää. Kokoamme tälle sivulle luotettaviin lähteisiin perustuvaa tietoa ja päivitämme sivua, kun tilanne muuttuu. 

Mitä tiedetään koronaviruksen vaikutuksesta reumasairauksiin?

Reumasairaudet eivät vaikuta lisäävän riskiä saada koronavirustartunta.
 
Suomessa riskiryhmät määrittelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sen  mukaan 
reumasairauksia sairastavat eivät kuulu vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin

Terveyskylän Infektiotalon sivuilta löytyy reumasairaille suunnattua tietoa koronaviruksen vaikutuksista ja ohjeet siitä, milloin lääkkeitä on syytä tauottaa.

Vaikka reumasairaus sinänsä ei lisää koronariskiä, jotkin reumalääkkeet voivat lisätä riskiä. Infektiotalon verkkosivujen  mukaan: "Infektioriskiä voivat lisätä vastustuskykyä heikentävät hoidot (kuten solunsalpaajalääke, biologinen lääke, JAK-estäjät, isoannoksinen prednisoloni yli 10-15mg yli 2 vkoa). Metotreksaatti on yleisin reumasairauksissa käytettävä solunsalpaaja. Todennäköisesti pieniannoksinen metotreksaatti alle 15 mg/viikko ei lisää merkitsevästi infektioriskiä."

Reumatologi Antti Puolitaival kertoi 1.4. Facebook-luennolla reumalääkkeiden tauottamisesta koronavirusepidemiassa. Video on katsottavissa Reumaliiton YouTube-kanavalla.

Tietoa koronaviruksen vaikutuksista reumasairauksiin kerätään jatkuvasti kansainvälisenä yhteistyönä. Alustavien tulosten perusteella viruksen reumasairaille aiheuttama riski näyttää pelättyä pienemmältä.

Husin reumatologian poliklinikan osastonylilääkäri Ritva Peltomaa kertoi maaliskuussa, mitä reumasairauksen ja koronaviruksen yhteyksistä tiedettiin silloin. 

Lastenreumaa sairastaville potilaille suositellaan samoja suojautumis- ja varotoimia kuin kaikille muillekin lapsille. Koronavirusepidemia sinänsä ei aiheuta lisätoimenpiteitä lastenreumapotilaille.

Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan, tee oirearvio Omaolo-palvelussa. Omaolo.fi on kansallinen, julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu.

Jos sairastut kuumeiseen koronavirusinfektioon ja sinulla on vaikea tulehduksellinen reumasairaus, on syytä seurata verisuonitukosten mahdollisuutta. Koronavirusinfektioon liittyy kohonnut laskimotukosten riski.

Muista myös Fimean tutkijan Twitterissä jakama vinkki: Jos korona vie sinut sairaalaan, vain sinä tiedät käyttämäsi lääkityksen. Tee paperille tai puhelimeen ajantasainen lääkityslista, myös milligrammat, annostus ja lääkityksen tavoite. Anna lista hoitohenkilökunnalle.

Huomaathan, että Reumaliitto on potilasjärjestö, ei terveysviranomainen. Välitämme tietoa, mutta emme itse voi antaa suosituksia tai henkilökohtaista terveysneuvontaa. 

Jaksamisen tueksi

Poikkeustilanteessa on tärkeä huolehtia omasta ja läheisten hyvinvoinnista. Ohjeet virkistävään ja vahvistavaan metsäjumppaan löydät täältä. Metsä on hyvä paikka ulkoiluun, kun liikuntaryhmien toiminta on tauolla. Reumaliiton verkkosivujen jumppasalista löytyy ohjeita erilaisiin jumppiin, joista useimmat voi tehdä kotioloissa. 

Reuma-lehden pitkä juttu kertoo, miten pitkäaikaissairaus vaikuttaa mielen hyvinvointiin. Sen neuvoista voi olla apua myös, kun totuttelee elämään koronaviruksen pelon kanssa. 

Terveyskylän Mielenterveystalon sivuilta löytyy neuvoja siihen, miten sietää koronavirukseen liittyvää huolta ja epävarmuutta.

Miten tilanne vaikuttaa järjestöjen toimintaan?

Tilaisuuksien järjestämisessä kannattaa noudattaa omaa harkintaa ja viranomaisten ohjeita siitä, missä ja kuinka suurella joukolla on suositeltavaa kokoontua. Toimintaa kannattaa mahdollisuuksien mukaan jatkaa etäyhteyksiä hyödyntämällä.

Miten tartunnalta voi suojautua?

Kun koronaepidemian tilanne muuttuu, myös kokoontumisiin, liikkumiseen ja suojautumiseen liittyvät suositukset muuttuvat. . Ajantasaisiin suosituksiin voit tutustua valtioneuvoston verkkosivuilla.

Koronatartunnan riskiä voit vähentää huolehtimalla hyvästä yskimis- ja käsihygieniasta, välttämällä lähikontakteja sekä käyttämällä maskeja julkisessa liikenteessä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuille on koottu tietoa koronavirukselta suojautumisesta

Muista myös nämä neuvot, jotka auttavat suojautumaan tartunnoilta:

Pidä huolta turvaväleistä ja käytä tarvittaessa maskia julkisissa tiloissa. 

Huolehdi käsihygieniasta. Pese kätesi aina kun tulet ulkoa sisään ja niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen.

Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.

Älä altista riskiryhmään kuuluvia. 

Sivua on päivitetty 3.11.2020